Tuesday, October 20, 2015

[2015.10.21] FOR THE WEEK STARTING OCTOBER 17 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting October 17 2015

15 ROLL ON
  Can : Nei Yau Moot Yau Gor
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

14 TURNING WITH TEARS
  Can : Gung Jeuk Ngan Lui Juen Wan
  Kay Tse On Kay

13 THE NANHAI GIRL
  Can : Sun Nam Hoi Gu Leung
  A-Bin (Fong Gwing Bun)

12 YOU ALREADY KNOW MY HEART
  Can : Kei Sut Nei Yi Gaing Ji Doh
  Wang Dawen

11 LONELY ROCK STAR
  Can : Mei Loi Jau Ji Yin Joi
  MP, A-Shin

10 WISH YOU WELL
  Can : Ngor Yiu Nei Ho Ho Dik
  Rene Liu (Lau Yeuk Ying), Zhou Xun, Kwai Lun-Mei, Tang Wei

 9 THE RIGHT ONE
  Can : Jau Dui Dik Yun
  Hins Cheung Kin Hin

 8 FLEETING MONTHS AND YEARS
  Can : Nin Yuet Chung Chung
  Jay Fung Won Him

 7 DON'T SAY YOU NEVER LOVED
  Can : Bit Shuet Moot Oi Gor
  William Wei (wai Lai On)

 6 BOYHOOD
  Can : Nin Siu Si Doi
  Victor Wong (Bun Guoon)

 5 A LITTLE HAPPINESS
  Can : Siu Hung Won
  Hebe Tien

 4 HEARTBEAT
  Can : Sun Dik Sum Yuen
  G.E.M.

 3 MONSTER
  Can : Gwai Muk
  Leo Ku Kui Ke

 2 WILD CHILD
  Can : Yeh Ji
  Su Yunying (So Wan Ying)


 1 IF YOU CAN
  Can : Hor Yi Dik Wa
  Fish Leong Jing Yu

No comments:

Post a Comment