Tuesday, October 27, 2015

[2015.10.28] FOR THE WEEK STARTING OCTOBER 24 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting October 24 2015


15 MONSTER
  Can : Gwai Muk
  Leo Ku Kui Ke

14 REVERSED DREAM
  Can : Din Doh Mung Seung
  Liang Bo

13 THE RIGHT ONE
  Can : Jau Dui Dik Yun
  Hins Cheung Kin Hin

12 THE NANHAI GIRL
  Can : Sun Nam Hoi Gu Leung
  A-Bin (Fong Gwing Bun)

11 HELLO HOW ARE YOU
  Can : Hello Nei Ho
  Andy Hui Chi On

10 A LITTLE HAPPINESS
  Can : Siu Hung Won
  Hebe Tien

 9 FARAWAY CHILD
  Can : Yuen Fong Dik Hai Ji
  Han Hong

 8 FLEETING MONTHS AND YEARS
  Can : Nin Yuet Chung Chung
  Jay Fung Won Him

 7 I'M ALRIGHT
  Can : Moot Si
  Landy Wen (Wan Lan)

 6 LONELY ROCK STAR
  Can : Mei Loi Jau Ji Yin Joi
  MP, A-Shin

 5 EASY BREEZE
  Can : Ching Fung Chu Loi
  Faye Wong

 4 WILD CHILD
  Can : Yeh Ji
  Su Yunying (So Wan Ying)

 3 LIFE MARATHON
  Can : Yun Sun Ma Lai Chung
  Eason Chan Yik Shun

 2 DUSK JUKE BOX
  Can : Wong Fun Dim Cheung Gei
  Joey Yung Cho Yi Featuring Jan Lamb Hoi Fung


 1 IF YOU CAN
  Can : Hor Yi Dik Wa
  Fish Leong Jing Yu

No comments:

Post a Comment