Tuesday, April 15, 2014

[2014.04.16] SATURDAY, APRIL 12 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, April 12 2014

15 YOU ARE SO UNFORGETTABLE
  Can : Nei Si Yu Chi Nan Yi Mong Gei
  Julian Cheung Chi Lam

14 FOREVER LOVE
  Can : Oi Jeuk Oi Jeuk Jau Wing Yuen
  Hebe Tien (Tin Fuk Yum)

13 MY TEARS
  Can : Ngor Dik Ngan Lui
  Angela Chang (Cheung Siu Hom)

12 I AM MINE
  Can : Ngor Si Ngor Dik
  Jane Zhang Liangying

11 ORDINARY FRIEND
  Can : Po Tung Pung Yau
  Vincy Chan (Wing Yi)

10 GROWING UP
  Can : Sing Jeung
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

 9 LOVE HAS LIFE TOO
  Can : Oi Ching Ya Yau Sun Ming
  Leo Ku Kui Ke, Joey Yung Cho Yi

 8 MASK
  Can : Min Gui
  William Wei (Wai Lai On)

 7 THE LIGHT FROM LOVE
  Can : Oi Ching Fat Dik Guong
  Summer Jike Junyi

 6 CLIFF TO THE HEAVEN
  Can : Jeung Tin Tong Dik Yuen Ngai
  Jess Lee (Lee Gai Mei)

 5 SAIL AWAY
  Robynn & Kendy

 4 DESTINED HALF
  Can : Tin Sun Yut Boon
  Sammi Cheng Sau Man

 3 INFINITELY BIG
 Can : Mo Han Dai
  Stefanie Sun Yanzi

 2 ENTERTAINMENT SKY
  Can : Yu Lok Tin Hung
  Eason Chan Yik Shun


 1 LITTLE FONG
 Can : Siu Fong
  Khalil Fong Datong

No comments:

Post a Comment