Tuesday, June 20, 2017

[2017.06.21] FOR THE WEEK STARTING JUNE 17 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting June 17 2017


15 YESTERDAY
  Shio Quek (Kwok Sau Yuk)

14 SHARING IS JOY
  Fun Heung Fai Lok
  Weibird Wei (Wai Lai On)

13 HEADS UP PHONES DOWN
  Justin Lo (Juk Tin) Feat. DOUGH-BOY

12 ONE LITTLE PIG
  Can : Yut Jet Siu Ju
  Vincy Chan (Wing Yi)

11 I WILL NOT FORGET YOU
  Can : Ngor Buk Nung Mong Gei Nei
  Sandy Lam Yik Lin

10 NIGHT OF RIVER AND LAKE
  Can : Gong Wu Man
  Dai Quan feat. Emil Chau Wa Kin

 9 LINE
  Sin
  Sara Liu (Lau Sik Kwan)

 8 I DON'T CARE
  Can : Ngor Guoon Nei
  Hua Chenyu (Wa Sun Yu)

 7 BRUISE
  Can : Yu Ching
  Z-Chen Zhang (Cheung Chi Sing)

 6 WHEN I THINK OF YOU
  Can : YDong Ngor Seung Hei Nei
  Miriam Yeung Chin Wa feat. Shawn Yue Man Lok

 5 SLOWLY GETTING USED TO IT
  Can : Man Man Jap Guan
  Andy Lau Tak Wa

 4 THE INNER ACTIVITIES OF WHEN I LIKE YOU
  Can : Ngor Hei Foon Seung Nei Si Dik Noi Sum Woot Dung
  Cheer Chen (Chen Yi Jing)

 3 OBSESSION
  Can : Keung Bik Jing
  Bibi Zhou Bichang

 2 ANIMAL WORLD
  Can : Dung Muk Sai Gai
  Joker Xue (Sit Ji Him)


 1 EN
  Can : Uh
  Li Ronghao

No comments:

Post a Comment