Tuesday, June 27, 2017

[2017.06.28] FOR THE WEEK STARTING JUNE 24 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting June 24 2017


15 HEADS UP PHONES DOWN
  Justin Lo (Juk Tin) Feat. DOUGH-BOY

14 SLOWLY GETTING USED TO IT
  Can : Man Man Jap Guan
  Andy Lau Tak Wa

13 NIGHT OF RIVER AND LAKE
  Can : Gong Wu Man
  Dai Quan feat. Emil Chau Wa Kin

12 WE ARE PROBABLY BETTER OFF BREAKING UP
  Can : Ngor Moon Fun Hoi Ying Goi Wui Gung Ho
  FS (Fuying and Sam)

11 SISTER EMPTY
  Can : Hung Jeh
  Gin Lee Hung Ngai

10 SAND IN HAND
  Can : Sau Jung Sa
  Hana Kuk Chi Kiu

 9 ABOUT YOU
  Can : Guan Yu Nei
  Silence Wang (Gong So Lung)

 8 THE YEAR OF INNOCENCE
  Can : Ching Bak Ji Nin
  Pu Shu (Pok Shu)

 7 I DON'T CARE
  Can : Ngor Guoon Nei
  Hua Chenyu (Wa Sun Yu)

 6 ONE LITTLE PIG
  Can : Yut Jet Siu Ju
  Vincy Chan (Wing Yi)

 5 I WILL NOT FORGET YOU
  Can : Ngor Buk Nung Mong Gei Nei
  Sandy Lam Yik Lin

 4 OBSESSION
  Can : Keung Bik Jing
  Bibi Zhou Bichang

 3 THE INNER ACTIVITIES OF WHEN I LIKE YOU
  Can : Ngor Hei Foon Seung Nei Si Dik Noi Sum Woot Dung
  Cheer Chen (Chen Yi Jing)

 2 ANIMAL WORLD
  Can : Dung Muk Sai Gai
  Joker Xue (Sit Ji Him)


 1 EN
  Can : Uh
  Li Ronghao

No comments:

Post a Comment