Tuesday, October 29, 2013

[2013.10.30] SATURDAY, OCTOBER 26 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, October 26 2013

15 TANGLE
  Can : Chin
  Wu Jiahui (Ng Ka Fai) X Cheryl Lee Yun Yi

14 AGE LIKE SONG
  Can : Shui Yuet Yu Gor
  Julian Cheung Chi Lam

13 SAME FOREST
  Can : Tung Lum
  Raymond Lam Fung

12 EVERYTHING IS LOVE
  Can : Yut Chai Doh Si Wai Liu Oi
  Anthony Neely (Ngai On Tung)

11 EVERYTHING IS LOVE
  Can : Yut Chai Doh Si Wai Liu Oi
  Anthony Neely (Ngai On Tung)

10 WHEN THE RIGHT PERSON IS WRONG
  Can : Dui Dik Yun Chor Dik Si Hau
  Jin Chi (Gum Chi)

 9 ANGEL AND DEMON DIALOGUE
  Can : Tin Si Yu Mor Gwai Dik Dui Wa
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)
http://youtu.be/Opp2uVQKXGs

 8 HEART OF PALM
  Can : Sau Jeung Sum
  Della Ding Dang

 7 LET YOU FLY
  Can : Yeung Nei Fei
  Michael Wong (Kong Leung)

 6 BECAUSE OF YOU
  Can : Yun Wai Nei
  Alex To Tak Wai, Freya Lim Fan

 5 FREE TO ROAM
  Can : Yum Ngor Hung
  Eason Chan Yik Shun

 4 AFTER SAYING GOODBYE
  Can : Shuet Liu Joi Gein Yi Hau
  Sodagreen

 3 THE NAME OF TEAR
  Can : Ngan Lui Dik Ming Ji
  Kay Tse On Kay

 2 THE STORY OF ROSE
  Can : Mui Gwai Dik Goo Si
  Gin Lee


 1 LOVE A LITTLE
  Can : Oi Yut Dim
  Wang Leehom, Zhang Ziyi

No comments:

Post a Comment