Tuesday, June 4, 2019

[2019.06.05] FOR THE WEEK STARTING JUNE 1 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting June 1 2019


15 BEGGAR
  Can : Hak Koi
  MD Liu Yuning (Modern Brothers)

14 LIAR
  Justin (Huang Minghao)

13 YOU ARE AN APRIL DAY OF HUMANITY
  Can : Nei Si Yun Gan Dik Sei Yuet Tin
  Chris Lee Yuchun

12 ACTUALLY LONELY
  Can : Kei Suk Jik Mok
  Kay Tse On Kay

11 DON'T LET ME GO FAR
  Can : Bit Yeung Ngor Jau Yuen
  Yoga Lin (Lam Yau Ga)

10 WHITE HAIR
  Can : Bak Fak
  Khalil Fong Datong

 9 HOUSE OF SORROW AND JOY
  Can : Bei Hei Lau
  Michael He (Ho Sing Ming)

 8 SELF-COMPLACENT
  Can : Oi Ching Jum Mor Liu Ma
  Crowd Lu (Lo Kwong Chung)

 7 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 6 THAT GIRL SAID TO ME
  Can : Na Nui Hai Dui Ngor Suet
  Rachel Liang (Leung Man Yam)

 5 PURSUIT OF HAPPINESS
  Can : Hung Fook Ji Nam
  Victor Wong (Bun Guoon)

 4 BIG BOWL THICK NOODLE
  Can : Dai Woon Foot Min
  Kris Wu (Ng Yik Fan)

 3 BON BON
  Can : Bon Bon (Cup Tat Yut Gik)
  TitA (Qiang Dongyue)

 2 NO THOUGHT
  Can : Mo Lim
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)


 1 PRETTY CRAZY
  Joey Yung Cho Yi

No comments:

Post a Comment