Tuesday, June 25, 2019

[2019.06.26] FOR THE WEEK STARTING JUNE 22 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting June 22 2019


15 THE HIDDEN MEMORY
  Can : Yun Yik Dik Gei Lim
  Ashin

14 JIANG
  Can : Keung
  Meng Meiqi@Rocket Girls

13 BIG BOWL THICK NOODLE
  Can : Dai Woon Foot Min
  Kris Wu (Ng Yik Fan)

12 PRETTY CRAZY
  Joey Yung Cho Yi

11 ACTUALLY LONELY
  Can : Kei Suk Jik Mok
  Kay Tse On Kay

10 WHITE HAIR
  Can : Bak Fak
  Khalil Fong Datong

 9 HARMLESS
  Can : Mo Fong
  Sun Nan

 8 I REMEMBER
  Can : Ngor Gei Duk
  Jinny Ng Yeuk Hei

 7 BRILLIANT YOU
  Can : Chan Lan Dik Nei
  Wang Feng

 6 AS A MONSTER
  Can : Jok Wai Gwai Muk
  Chris Lee Yuchun X Wu Tsing-Fong
https://youtu.be/dM5zQPZV60M NATURE
  Can : Tai Wui
  Lu Han

 5 WOMXNLY
  Can : Mui Gwai Siu Nin
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

 4 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 3 MORE THAN FRIENDS
  Can : Chiu Yau Yi
  Eman Lam/Number Six@RubberBand

 2 WAITING FOR YOU
  Can : Dung Nei Jeung
  Diamond Zhang Bichen


 1 HOW AM I
  Can : Ngor Ho Ma
  Fish Leong Jing Yu

No comments:

Post a Comment