Tuesday, January 9, 2018

[2018.01.10] FOR THE WEEK STARTING JANUARY 6 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting January 6 2018


15 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Jui Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

14 SEA OF LIGHT
  Can : Guong Ji Hoi
  A-Lin

13 BLINK OF AN EYE
  Can : Yut Fong Ngan
  Janice Vidal (Wai Lan)

12 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

11 THE FOOL
  Can : Jui Bun Din Yun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

10 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)

 9 LIGHT OF THE CITY
  Can : Sing Si ji Guong
  Li Jian

 8 OUR TIME
  Can : Ngor Moon Dik Si Guong
  TFBoys

 7 JUST LIKE WIND
  Can : Jeung Fung Yut Yeung
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 6 NINE WAYS TO ENJOY LONELINESS
  Can : Gau Jung Si Yung Gu Duk Dik Jing Kok Fong Sik
  Michael Kong (Kwong Leung)

 5 YI TANG
  Can : Yut Tung
  Chris Lee Yuchun

 4 OUTSIDE OF
  Can : Ji Oi
  Eason Chan Yik Shun

 3 A STATE OF BLISS
  Can : Ngor Hung Yuet Fai
  Stefanie Sun Yanzi

 2 STORY THIEF
  Can : Tau Goo Si Dik Yun
  A-Mei (Cheung Wai Mui)


 1 LITTLE BIG US
  Can : Wai Dai Dik Miu Siu
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

No comments:

Post a Comment