Tuesday, January 16, 2018

[2018.01.17] FOR THE WEEK STARTING JANUARY 13 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting January 13 2018


15 SEA OF LIGHT
  Can : Guong Ji Hoi
  A-Lin

14 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)

13 BLINK OF AN EYE
  Can : Yut Fong Ngan
  Janice Vidal (Wai Lan)

12 NINE WAYS TO ENJOY LONELINESS
  Can : Gau Jung Si Yung Gu Duk Dik Jing Kok Fong Sik
  Michael Kong (Kwong Leung)

11 LIGHT OF THE CITY
  Can : Sing Si ji Guong
  Li Jian

10 FULL NAME
  Can : Lin Ming Dai Sing
  A-mei (Cheung Wai Mui)

 9 THE FOOL
  Can : Jui Bun Din Yun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

 8 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

 7 HERLAND
  Can : Nui Yi Gok
  Jane Zhang Liying, Li Ronghao

 6 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Jui Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 5 JUST LIKE WIND
  Can : Jeung Fung Yut Yeung
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 4 YI TANG
  Can : Yut Tung
  Chris Lee Yuchun

 3 OUTSIDE OF
  Can : Ji Oi
  Eason Chan Yik Shun

 2 A STATE OF BLISS
  Can : Ngor Hung Yuet Fai
  Stefanie Sun Yanzi


 1 LITTLE BIG US
  Can : Wai Dai Dik Miu Siu
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

No comments:

Post a Comment