Tuesday, January 23, 2018

[2018.01.24] FOR THE WEEK STARTING JANUARY 20 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting January 20 2018


15 UNCHANGED
  Can :But Bin
  Cheryl Lee (Lee Yun Yi)

14 YOU LEFT WITH MY YOUTH
  Can : Nei Dai Jeuk Ngor Dik Ching Chun Lei Hui
  JW

13 SEA OF LIGHT
  Can : Guong Ji Hoi
  A-Lin

12 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Jui Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

11 LIGHT OF THE CITY
  Can : Sing Si ji Guong
  Li Jian

10 NINE WAYS TO ENJOY LONELINESS
  Can : Gau Jung Si Yung Gu Duk Dik Jing Kok Fong Sik
  Michael Kong (Kwong Leung)

 9 ON HAPPINESS ROAD
  Can : Hung Fook Lo Seung
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

 8 THE FOOL
  Can : Jui Bun Din Yun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

 7 JUST LIKE WIND
  Can : Jeung Fung Yut Yeung
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 6 A STATE OF BLISS
  Can : Ngor Hung Yuet Fai
  Stefanie Sun Yanzi

 5 SHELAND
  Can : Nui Yi Gok
  Jane Zhang Liying, Li Ronghao

 4 YI TANG
  Can : Yut Tung
  Chris Lee Yuchun

 3 OUTSIDE OF
  Can : Ji Oi
  Eason Chan Yik Shun

 2 LITTLE BIG US
  Can : Wai Dai Dik Miu Siu
  JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 FULL NAME
  Can : Lin Ming Dai Sing
  A-mei (Cheung Wai Mui)

No comments:

Post a Comment