Tuesday, May 10, 2011

[2011.05.11] SATURDAY, MAY 7 2011

GLOBAL CHINESE SONG CHART

For Saturday, May 7 2011

15 SILLY DREAM
Desiree Chen (Chen Si Lei), dayDream

14 HAPPY ARMAGEDDON
Can : Moot Yut Fai Lok
Anthony Neely (Ngai On Tung)

13 YOUNG ARTISTS WHO CAN DANCE
Can : Wui Tiu Mo Dik Man Ngai Ching Nin
Chris Lee Yuchun

12 TOO PERFECT
Can : Tai Yuen Mei
Super Junior M

11 FALLING ONLY FOR YOU
Can : Oi Seung Nei Jau Si Wai Yut
Liu Xuan, Michael Wong (Kong Leung)

10 YOU GOT ME DRUNK
Can : Nei Ba Ngor Guoon Jui
Kit Chan Kit Yi

9 THE NEXT ME
Can : Ha Yut Gor Ngor
Aaron Yan (Yim Ah Lun)

8 FALL FOR ALIEN
Can : Luen Seung Oi Sing Yun
Julian Cheung Chi Lam

7 JUNE FROST
Can : Lok Yuet Fei Seung
Eason Chan Yik Shun

6 ONE FAMILY ONE
Can : Yut Ga Yut
Jasmine Leong Jing Yu, Z-Chen Zhang (Cheung Chi Sing)

5 NOT SO EASY
Can : Ho But Yung Yi
Khalil Fong Datong

4 IN MY IMAGINATION
Can : Seung Jeung Ji Jung
Vae Xu Song

3 COLD BLOODED ANIMAL
Can : Lan Huet Dung Muk
Della Ding Dong

2 HEAVEN EARTH ONE BATTLE
Can : Tin Dei Yut Dau
Jay Chou (Chow Kit Lun) featuring Kobe Bryant1 WHEN WINTER NIGHTS GRADUALLY WARM
Can : Dong Dung Ye Jim Luen
Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment