Tuesday, July 2, 2019

[2019.07.03] FOR THE WEEK STARTING JUNE 29 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting June 29 2019


15 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

14 INNOCENCE
  Can : Shun Jun
  Mayday

13 BRILLIANT YOU
  Can : Chan Lan Dik Nei
  Wang Feng

12 PRETTY CRAZY
  Joey Yung Cho Yi

11 BRILLIANT YOU
  Can : Chan Lan Dik Nei
  Wang Feng

10 AS A MONSTER
  Can : Jok Wai Gwai Muk
  Chris Lee Yuchun X Wu Tsing-Fong

 9 NEAREST ETERNITY
  Can : Jui Kun Dik Wing Yuen
  Michael Kong (Wong Kwong Leung)

 8 THOUGHTLESS
  Can : Mo Lim
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)

 7 MORE THAN FRIENDS
  Can : Chiu Yau Yi
  Eman Lam/Number Six@RubberBand

 6 NIGHT OF A LONE STAR
  Can : Yut For Sing Dik Yeh
  Azora Chin (Yau Cheung Jing)

 5 LONELY DOORWAY
  Can : Goo Duk Moon Hau
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 4 WAITING FOR YOU
  Can : Dung Nei Jeung
  Diamond Zhang Bichen

 3 HONEY
  Can : Wor Nei
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

 2 HOW AM I
  Can : Ngor Ho Ma
  Fish Leong Jing Yu


 1 AGAINST THE WIND
  Can : Yik Fung
  Mao Buyi

No comments:

Post a Comment