Tuesday, July 9, 2019

[2019.07.10] FOR THE WEEK STARTING JULY 6 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 6 2019


15 BRILLIANT YOU
  Can : Chan Lan Dik Nei
  Wang Feng

14 WAITING FOR YOU
  Can : Dung Nei Jeung
  Diamond Zhang Bichen

13 NIGHT OF A LONE STAR
  Can : Yut For Sing Dik Yeh
  Azora Chin (Yau Cheung Jing)

12 NEAREST ETERNITY
  Can : Jui Kun Dik Wing Yuen
  Michael Kong (Wong Kwong Leung)

11 PLAY WITH ME
  Can : Pui Ngor Wan
  CosmosPeople

10 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 9 THOUGHTLESS
  Can : Mo Lim
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)

 8 LONELY DOORWAY
  Can : Goo Duk Moon Hau
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 7 THAT YEAR'S SUMMER DREAM
  Can : Na Nin Ha Tin Dik Mung
  SNH48

 6 AGAINST THE WIND
  Can : Yik Fung
  Mao Buyi

 5 MORE THAN FRIENDS
  Can : Chiu Yau Yi
  Eman Lam/Number Six@RubberBand

 4 ONE
  Can : Nei Yau Wui Jeung Ngor Yut Yeung
  Z.Tao (Huang Zitao)

 3 PRETTY CRAZY
  Joey Yung Cho Yi

 2 HONEY
  Can : Wor Nei
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)


 1 HOW AM I
  Can : Ngor Ho Ma
  Fish Leong Jing Yu

No comments:

Post a Comment