Tuesday, July 30, 2019

[2019.07.31] FOR THE WEEK STARTING JULY 27 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 27 2019


15 EMPTY HANDS
  Can : Hung Sau Yi Loi
  Hins Cheung King Hin

14 LONELINESS AND POETRY
  Can : Goo Duk Yu Si
  Ju Jingyi (Kuk Ching Fai)

13 WEREWOLVES
  Can : Tin Hak Ching Bai Ngan
  Nine Chen (Chen Ling Gau) feat. Feng Ze (Yau Fung Jak)

12 BUTTERFLY KNOWS WHO SHE LOVES
  Can : Wu Dip Ji Doh Ta Oi Shu
  Jason Zhang Jie

11 DIRTY SONG
  Can : Jong Gor
  Wang Feng

10 THOUGHTLESS
  Can : Mo Lim
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)

 9 LONELY DOORWAY
  Can : Goo Duk Moon Hau
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 8 BETTER DAYS
  Can : Ngor Moon Hung Ho
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 7 BLAZING
  Can : Gwun Tong Dik Ching Chun
  Roy Wang (Wong Yuen)

 6 5:59 PM
  Can : Ng Dim Ng Sup Gau Fun
  Jun Kung Shek Leung and Yoyo Sham Ning Yi

 5 DISTANT VOYAGE
  Can : Yuen Hong
  Xu Wei

 4 SONG OF ELEPHANT
  Can : Dai Jeung Ji Gor
  Bibi Zhou Bichang

 3 WA
  Can : Wa
  Chris Lee Yuchun

 2 PUPPET
  Can : Muk Au Yun
  Joker Xue (Sit Ji Him)


 1 WE GREW THIS WAY
  Can : Ngor Moon Doh Si Jeh Yeung Jeung Dai Dik
  Sammi Cheng Sau Man

No comments:

Post a Comment