Tuesday, August 20, 2019

[2019.08.21] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 17 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 17 2019


15 BETTER DAYS
  Can : Ngor Moon Hung Ho
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

14 THAT TIME
  Can : Bei Si
  Diamond Zhang Bichen

13 HOUSE PARTY
  Can : House Party Ho Si Pai Dui
  Jia Jia (Ga Ga) feat. 0zi

12 EVERYTHING IS ALRIGHT
  Can : Gau Ming Gor
  Joyce Cheng Yun Yi

11 LONELY DOORWAY
  Can : Goo Duk Moon Hau
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

10 LIKE YOU AGAIN ANG AGAIN AND AGAIN
  Can : Yut Yi Joi Joi Yi Sam Dik Hei Foon Nei
  Chris Lee Yuchun

 9 REGRET
  Can : Hum
  Vanessa Jin (Gum Ji Kei)

 8 BUTTERFLY KNOWS WHO SHE LOVES
  Can : Wu Dip Ji Doh Ta Oi Shu
  Jason Zhang Jie

 7 WHAT YOU WAITING FOR
  Pong Pong

 6 SOLUTION
  Can : Gai Yau
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)

 5 WE GREW THIS WAY
  Can : Ngor Moon Doh Si Jeh Yeung Jeung Dai Dik
  Sammi Cheng Sau Man

 4 THE ONE WHO BELIEVES IN YOU
  Can : Seung Shun Nei Dik Yun
  Eason Chan Yik Shun

 3 UNQUALIFIED FOR SADNESS
  Can : Moot Ji Gan Nan Gor
  Jeff Chang Shun Jit

 2 PUPPET
  Can : Muk Au Yun
  Joker Xue (Sit Ji Him)


 1 SONG OF ELEPHANT
  Can : Dai Jeung Ji Gor
  Bibi Zhou Bichang

No comments:

Post a Comment