Tuesday, May 2, 2023

[2023.05.03] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, APRIL 29 2023

For the week starting Saturday, April 22 2023 (Week 16)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 INFINITY + 1
  Can : Mo Han + 1
  Andy Lai Chin Fung

  4 THE BASIC STROKES IN A RELATIONSHIP
  Can : Luen Yun Yut Seung (Dik Jik Sin Chau Gik)
  RubberBand

  3 MIZU
  AGA

  2 LONER ANTHEM
  Can : Gok Jai Goo Duk Dun Cup
  Gareth T.


  1 *~SILENCIO...SHH
  Marf Yau Yin Tung


TVB JADE SOLID GOLD


  5 LIAR
  Vivian Koo (Kuk Ah Mei)

  4 GUILTY CONSCIENCE
  Can : Leung Sum Fat Yin
  Alfred Hui Ting Hung

  3 BELIEVE US
  Joyce Cheng Yun Yi

  2 EYE-OPENER
  Can : Dai Hoi Ngan Gai
  Gigi Yim Ming Hay


  1 EVENING ALONE AT ART GALLERY
  Can : Yut Yun Pong Man Ngai Suk Guoon
  Jason Chan Pak Yu

METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 ARE WE ENTERTAINED
  Can : Jung Ngai Won
  Mischa Ip Hau Lam

  4 DON'T ENVY THE GODS
  Can : But Mo Sin
  Yusobeit

  3 1 STEP AT A TIME
  Jaime Cheung Tin Wing

  2 LONER ANTHEM
  Can : Gok Jai Goo Duk Dun Cup
  Gareth T.


  1 EVENING ALONE AT ART GALLERY
  Can : Yut Yun Pong Man Ngai Suk Guoon
  Jason Chan Pak Yu


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 DEAR KIWI
  Can : Kei Yi Jung Ji
  Kiri T

  4 BUNGEE GUM
  Can : Sun Sook Ji Yu Dik Oi
  Panther Chan Lui

  3 EVENING ALONE AT ART GALLERY
  Can : Yut Yun Pong Man Ngai Suk Guoon
  Jason Chan Pak Yu

  2 BREADMAN
  Can: Ngai Min Bau Dik Yun
  Wilson Ng Lam Fung


  1 MONEY
  Anson Lo Hon Ting X Dear Jane


RTHK CHINESE POP CHART


  5 TOGETHER FOREVER
  Can : Yin Jook
  Hacken Lee Hak Kun

  4 LIGHTLY
  Can : Chun Dai Si
  Eason Chan Yik Shun

  3 3.l4
  DEZ Yu Chung Yiu

  2 SAFETY DISTANCE
  Can : On Chuen Kui Lei
  Pandora


 1 EYE-OPENER
  Can : Dai Hoi Ngan Gai
  Gigi Yim Ming Hay


HUAXIA ORIGINAL GOLD SONG CHART


  5 CLEAR CONFESSION
  Can : Biu Bak Bak
  Lu Hu

  4 RISING LAND
  Allen Su Xing

  3 LIGHTLY
  Can : Chun Dai Si
  Eason Chan Yik Shun

  2 PLANNED REUNION
  Can : Gai Wat Chung Fung
  Nan Quan Mama


 1 MONDAY
  Leah Dou

No comments:

Post a Comment