Tuesday, May 30, 2023

[2023.05.31] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, MAY 27 2023

For the week starting Saturday, May 27 2023 (Week 20)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 WHAT IF
  Can : Man Yut Nei Si Ho Yun
  Terence Lam Ka Him

  4 RUMOURS
  MIRROR

  3 MIZU
  AGA

  2 INTO THE FOREST
  Serrini


  1 ALL DEAD ANGLE SAILOR MOON
  Can : Chuen Sei Gok Mei Siu Nui Jin Si
  LaiYing


TVB JADE SOLID GOLD


  5 LITTLE GETAWAY
  Can : Siu Chook Jau
  Chantel Yiu Cheuk Fei

  4 BUG FIX
  Archie Sin Ching Fung

  3 TRIVAL MATTERS OF US
  Can : Dan Luen Jeh Gein Siu Si
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

  2 LIAR
  Vivian Koo (Kuk Ah Mei)


  1 MIZU
  AGA

METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 BOY PAINTS NAIL
  Can : Sau Ji Ji
  Mayao Ma Tin Yau

  4 ECHO MY HEART
  Poki Ng

  3 EYE-OPENER
  Can : Dai Hoi Ngan Gai
  Gigi Yim Ming Hay

  2 UNCONDITIONAL LOVE
  Can : Ngor Dik Chun Yun
  Kelly Chen Wai Lam


  1 MIZU
  AGA


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 TO OUR DREAMS
  Can : Ji Ngor Moon Dik Mung Seung
  Sammi Cheng Sau Man Featuring Jeffrey Ngai Chun Sun
https://youtu.be/ORx9rRilR9g
  4 FLORAL SEA
  Can : Fa Hoi
  MC Cheung Tin Fu

  3 BUNGEE GUM
  Can : Sun Sook Ji Yu Dik Oi
  Panther Chan Lui

  2 TRIVAL MATTERS OF US
  Can : Dan Luen Jeh Gein Siu Si
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)


  1 DEAR KIWI
  Can : Kei Yi Jung Ji
  Kiri T


RTHK CHINESE POP CHART


  5 MIZU
  AGA

  4 FLORAL SEA
  Can : Fa Hoi
  MC Cheung Tin Fu

  3 MAJUSAKA
  Can : Bei On Fa
  Ying Chi Yuet

  2 NATURAL HIGH
  Can : Ji Fat Sing Sun Gaing Fan Ying
  Cloud Wan Ho Ying


 1 IMAGINARY FAIRGROUND
  Can : Yun Ying Yau Lok Cheung
  Hins Cheung King Hin


HUAXIA ORIGINAL GOLD SONG CHART


  5 BOUNDARY
  Can : Gai
  Tia Ray (Yuen Nga Wai)

  4 YOU ARE MY WINGS
  Can : Nei Si Ngor Dik Chi Pong
  Wang Li

  3 SUNSET OCEAN
  Can : Bui Doi Dei Kau Bun Pau
  TNT (Teens in Times)

  2 WORDLESS GROANS
  Can : Ngor But Si Sun, Ngor Ji Si Ping Fan Kuek Jik Au Oi Juek Nei Dik Yun


 1 HELLO, I AM ___
  Can : Nei Ho, Ngor Si ___
  Jackson Yee

No comments:

Post a Comment