Tuesday, May 23, 2023

[2023.05.24] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, MAY 20 2023

For the week starting Saturday, May 20 2023 (Week 19)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 INTO THE FOREST
  Serrini

  4 TEN YEARS LIKE A DAY
  Can : Sup Nin Yu Yut Yut
  Vivian Chan Wai Man

  3 ENDING ENDLESSLY
  Can : Tung Gwai Yu Jung
  Vincy Chan (Wing Yi)

  2 STARTING FROM ZERO
  Can : Chung Ling Hoi Chi Dik Sun Sai Gai
  Jer Lau Ying Ting


  1 BREADMAN
  Can: Ngai Min Bau Dik Yun
  Wilson Ng Lam Fung


TVB JADE SOLID GOLD


  5 BUG FIX
  Archie Sin Ching Fung

  4 TRIVAL MATTERS OF US
  Can : Dan Luen Jeh Gein Siu Si
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

  3 LIAR
  Vivian Koo (Kuk Ah Mei)

  2 MIZU
  AGA


  1 ENDING ENDLESSLY
  Can : Tung Gwai Yu Jung
  Vincy Chan (Wing Yi)

METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 BUG FIX
  Archie Sin Ching Fung

  4 IT'S ME
  Can : Yut Sau Jo Sing
  Winka Chan

  3 MAJUSAKA
  Can : Bei On Fa
  Ying Chi Yuet

  2 ECHO MY HEART
  Poki Ng


  1 TOGETHER FOREVER
  Can : Yin Jook
  Hacken Lee Hak Kun


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 TRIVAL MATTERS OF US
  Can : Dan Luen Jeh Gein Siu Si
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)
https://youtu.be/GS3h_qm5E6E
  4 WHAT IF
  Can : Man Yut Nei Si Ho Yun
  Terence Lam Ka Hi

  3 ARE WE ENTERTAINED
  Can : Jung Ngai Won
  Mischa Ip Hau Lam

  2 BUNGEE GUM
  Can : Sun Sook Ji Yu Dik Oi
  Panther Chan Lui


  1 MIZU
  AGA


RTHK CHINESE POP CHART


  5 IMAGINARY FAIRGROUND
  Can : Yun Ying Yau Lok Cheung
  Hins Cheung King Hin

  4 MIZU
  AGA

  3 ON FIRE
  Simon On Chun Ho

  2 LITTLE GETAWAY
  Can : Siu Chook Jau
  Chantel Yiu Cheuk Fei


 1 FLORAL SEA
  Can : Fa Hoi
  MC Cheung Tin Fu


HUAXIA ORIGINAL GOLD SONG CHART


  5 MY DEAREST
  Can : Shui Si Jui Oi
  Leslie Cheung Kwok Wing

  4 HELLO, I AM ___
  Can : Nei Ho, Ngor Si ___
  Jackson Yee

  3 YOU ARE THE REFLECTED STAR
  Can : Nei Si Doh Ying Dik Mei Sing
  Shan Yichun

  2 YOU ARE MY WINGS
  Can : Nei Si Ngor Dik Chi Pong
  Wang Li


 1 SUNSET OCEAN
  Can : Bui Doi Dei Kau Bun Pau
  TNT (Teens in Times)

No comments:

Post a Comment