Tuesday, June 10, 2014

[2014.06.11] FOR THE WEEK STARTING JUNE 7 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For the week starting June 7 2014

15 FOREVER
  Can : Wing Yuen
  Jane Zhang Liangying

14 THE MOST BEAUTIFUL FLOWER
  Can : Seung Shui Dik Fa
  Lit : Flower On Water
  Ricky Hsiao (Siu Wong Kei)

13 NO DIFFERENCE
  Can : Mo Cha
  Momo Wu (Ng Mok Sau)

12 SHELTER
  Can : Wu Hong
  Alfred Hui Ting Hung

11 WE ARE ONE
  Natasha Na Ying, Sandy Lam Yik Lin, Tanya Chua, A-Mei Chang

10 UNSTOPPABLE SUN
  Can : Dong But Ju Dik Tai Yeung
  Aaron Yan (Yim Ah Lun)

 9 CAN'T HOLD ON
  Can : Lau But Dai
  Kary Ng Yu Fei

 8 YOUTH THAT IS STILL GOOD
  Can : Seung Ho Dik Ching Chun
  Stefanie Sun Yanzi

 7 TREND
  Can : Chiu Lau
  William So Wing Hong

 6 SPEAKING IN TONGUES
  Can : Hau Dik Ying Jong
  Yoga Lin featuring Elephant Gym

 5 BROOK
  Can : Bo Lo Hak
  Danny One (Wan Lik Ming)

 4 MY DEAR
  Can : Hai Ji Wong
  Lit : Child King
  Peggy Hsu (Hui Jik Pui)

 3 LITTLE FONG
 Can : Siu Fong
  Khalil Fong Datong

 2 TOGETHER OH OH
  Can : Yut Hei Oh Oh
  sodagreen


 1 YOU LISTEN TO ME WELL
  Can : Nei Cup Ngor Ting Ho
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment