Tuesday, April 3, 2018

[2018.04.04] FOR THE WEEK STARTING MARCH 31 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting March 31 2018


15 DIGNITY
  Can : Tai Min
  Kelly Yu (Yu Man Man)

14 TAEYANG
  Can : Tai Yeung
  Hinry Lau Cheuk Hin

13 THE WORLD'S CUTEST SONG
  Can : Sai Seung Jui Hor Oi Dik Gor Yi
  Wowkie Zhang (Dai Cheung Wai)

12 PI NANG
  Can : Pei Long
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

11 WINDBREAKER
  Can : Fung Yi
  Stefanie Sun Yanzi

10 WHIMISCAL
  Can : Yi Seung Tin Hoi
  Nicholas Tse Ting Fung

 9 ILLUSORY
  Can : Yun Yun Jok Sau
  Diamond Zhang Bichen (Cheung Bik Sun)

 8 YOU COMPLETE ME
  Can : Gei Fun Ji Gei
  Crowd Lu (Lo Kwong Chung)

 7 FULL NAME
  Can : Lin Ming Dai Sing
  A-mei (Cheung Wai Mui)

 6 NIAN
  Can : Lim
  Hu Xia

 5 TAKE EVERYTHING YOU WANT
  Can : Nei Yiu Dik Chuen Na Jau
  Tiger Hu

 4 WAITING FOR YOU
  Can : Dun Nei Ha For
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 3 MARS BABY
  David Tao (To Jit)

 2 53 DAYS
  Can : Hak Yeh Mun Bak Tin
  JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 WHAT A SONG
  Can : Sup Mor Gor
  Mayday

No comments:

Post a Comment