Tuesday, April 24, 2018

[2018.04.25] FOR THE WEEK STARTING APRIL 21 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting April 21 2018


15 WHAT A SONG
  Can : Sup Mor Gor
  Mayday

14 PRECIOUS
  Can : Mei Ho
  Fang Wu (Ng Man Fong)

13 BEGGAR
  ZTAO (Wong Chi To)

12 ROOF ON FIRE
  Can : Uk Ding Cheuk For
  Victoria Song Qian (Sung Sin)

11 MARS BABY
  David Tao (To Jit)

10 THE WAY YOU MAKE ME FEEL
  Can : Lim Lim
  Eric Chou (Chow Hing Jik) featuring Janine Hsu (Hui Wai Ling)

 9 WAITING FOR YOU
  Can : Dun Nei Ha For
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 8 TAEYANG
  Can : Tai Yeung
  Hinry Lau Cheuk Hin

 7 ILLUSORY
  Can : Yun Yun Jok Sau
  Diamond Zhang Bichen (Cheung Bik Sun)

 6 TAKE EVERYTHING YOU WANT
  Can : Nei Yiu Dik Chuen Na Jau
  Tiger Hu

 5 LIGHT OF THE BEGINNING
  Can : Yu Chor Ji Guong
  Karen Mok Man Wai

 4 DIGNITY
  Can : Tai Min
  Kelly Yu (Yu Man Man)

 3 NIAN
  Can : Lim
  Hu Xia

 2 THE YEARS
  Can : Shui Yuet
  Faye Wong, Natasha Na Ying


 1 LIKE SONG
  Can : Yu Gor
  Jason Zhang Jie (Cheung Kit)

No comments:

Post a Comment