Tuesday, April 30, 2019

[2019.05.01] FOR THE WEEK STARTING APRIL 27 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting April 27 2019


15 TO THE MOON AND BACK
  Hinry Lau Cheuk Hin ft Rachel Lau Wan Ching

14 SWAN SONG
  Can : Tin Ngor Ji Gor
  Tia Ray (Yuen Ah Wai)

13 CHAOS
  Can : Won Luen
  Hacken Lee Hak Kun

12 DISTANCE OF TIME
  Can : Si Gan Dik Yuen Fong
  Jason Zhang (Cheung Kit)

11 VOICE NAVIGATOR
  Can : Sing Yum Doh Hong
  Jay Fung Wing Him

10 JOY THAT CANNOT BE BOUGHT
  Can : Mai Buk Doh Dik Fai Lok
  Phil Lam Yik Hong

 9 AT LEAST I REMEMBER
  Can : Ji Siu Ngor Wan Gei Duk
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

 8 ELEPHANT ON THE 13TH FLOOR
  Can : Sup Sam Lok Dik Dai Bun Jeung
  Stephanie Cheng Yung

 7 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 6 ONE THOUSAND GOODNIGHTS
  Can : Yut Chin Gor Man Ong
  A-Bin Fang (Fong Gwing Bun)

 5 TYPE OF FOREVER
  Can : Yut Jung Wing Yuen
  Joey Yung Cho Yi

 4 DISTANCE OF TIME
  Can : Si Gan Dik Yuen Fong
  Jason Zhang (Cheung Kit)

 3 REALLY SILLY
  Can : Jun Dik Sor
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)

 2 ADVICE
  Can : Ting Ning
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)


 1 HUMMINGBIRD
  Can : Fung Liu
  Wu Qingfeng (Ng Ching Fung)

No comments:

Post a Comment