Tuesday, December 13, 2011

[2011.12.14] SATURDAY, DECEMBER 10 2011

GLOBAL CHINESE SONG CHART

For Saturday, December 10 2011

15 Do You STILL LOVE ME?
  Can : Nei Oi Ngor Ma
  Wu Jia Hui (Ng Ka Fai)

14 SO WHAT
  Can : Na Yau Jum Yeung
  Natasha Na Ying
http://youtu.be/8--E_i4vGio

13 SEXY BODY
  Boy'Z

12 BACK FROM THE DEAD
  Can : Sei Hui Woot Loi
  Julian Cheung Chi Lam

11 VALUABLE ADVICE
  Can : Gum Yuk Leung Yin
  Z-Chen Chang (Cheung Chi Sing)

10 LET'S NOT FALL IN LOVE AGAIN
  Can : Bit Joi Gaing Dung Oi Ching
  Nicholas Teo (Cheung Tung Lung)

 9 SUNFLOWER
  Can : Heung Yeung Fa
  Wang Feng

 8 SPEAKING OF LOVE
  Can : Shuet Doh Oi
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)
http://youtu.be/uCAawcMfyvc

 7 GUILTY
  Can : Noi Gau
  Eason Chan Yik Shun
http://youtu.be/BQ_ZsRhMB6s

 6 EXCLAMATION POINT
  Can : Gaing Tan Ho
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 5 PARIS STRAWBERRY
  Can : Ba Lai Cho Mui
  Valen Hsu (Hui Yu Wan)

 4 THE ROAD HOME
  Can : Wui Ga Lo Seung
  Penny Dai Pui Nei

 3 STILL LOVE YOU
  Can : Yi Yin Oi Nei
  Wang Leehom (Wong Lik Won)
http://youtu.be/YzVzqvGwkQ0

 2 THOSE YEARS
  Can : Na Seh Nin
  Hu Xia


 1 THE LIMIT OF HAPPINESS
  Can : Hung Fook Ngat Doh
  Soda Green

No comments:

Post a Comment