Tuesday, December 25, 2012

[2012.12.26] SATURDAY, DECEMBER 22 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, December 22 2012

15 HERO
  Han Geng

14 CHANGE ROOM
  Can : Woon Fong Gan
  Jeff Chang (Cheung Shun Jit), Ricky Xiao (Siu Wong Kei)

13 DRUNKEN HEART BROKEN HEART
  Can : Sum Jui Sum Shui
  William Wei (Wai Lai On)

12 GEMINI LOVE SONG
  Can : Seung Ji Ching Gor
  Adason Lo (Law Lik Wai), Joey Yung Cho Yi

11 BLADE EDGE RUNS COLDER
  Can : Doh Fung Pin Lan
  Chris Lee Yuchun

10 HOLMES
  Can : Fook Yi Mor Si
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

 9 LONE HEROIC COUPLE
  Can : Duk Hung Hup Nui
  William So Wing Hong, Kay Tse On Kay
http://youtu.be/6nOE5oYkbe8

 8 BECAUSE
  Can : Yun Wai
  Liang Bo (Leung Bok)

 7 COLD JOKE
  Can : Lan Siu Wa
  Fiona Sit Hoi Kei

 6 BECOME STRANGERS
  Can : Bin Sing Muk Sun Yun
  Cyndi Wang (Wong Sum Ling)

 5 THE HEART IS STILL HOT
  Can : Sum Wan Si Yit Dik
  S.H.E.

 4 TOGETHER
  Can : Joi Yut Hei
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

 3 LOVE INSTANTLY
  Can : Oi Lap Hak
  Khalil Fong Datong

 2 HOW ARE YOU RECENTLY?
  Can : Jui Gung Ho Ma?
  Angela Chang (Cheung Siu Hom)


 1 WHO WILL SING THIS SONG THROUGH WITH ME
  Can : Shui Loi Pui Ngor Cheung Yuen Jeh Sau Gor
  Gary Chaw (Cho Gat)

No comments:

Post a Comment