Tuesday, March 7, 2017

[2017.03.08] FOR THE WEEK STARTING MARCH 4 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting March 4 2017


15 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  James Ng Yip Kwan

14 EVERYYTHING WILL SAY GOODBYE
  Jason Zhang Jie

13 LOVE CONFESSION
  Can : Go Bak Hei Kau
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

12 ANGEL'S PAIN
  Can : Tin Si Ya Wui Sau Seung
  Men Envy Children (Siu Nam Hai Lok Tuen)

11 MUST HAVE HAPPINESS
  Can : Yut Ding Yiu Hung Fook
  Jane Zhang Liangyi

10 I DO
  Eason Chan Yik Shun

 9 HARD TO COME BY
  Can : Lan Dut Yut Yu
  Phil Lam Yik Hong

 8 ONE DAY
  Can : Yau Sun Yut Tin
  Pakho Chau

 7 HEAVEN AND EARTH MAY CHANGE BUT LOVE DOES NOT
  Can : Tin Bin Dei Bin Ching But Bin
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 6 SONG ABOUT YOU
  Can : HO HO
  May Day

 5 CITY FULL OF FIREWORK
  Can : Moon Sing Yin Fa
  Mao Amin (Mo Ah Mun), Jason Zhang Jie

 4 I LOVE YOU FOR NOT BEING AFRAID
  Can : Ngor Jau Si Oi Nei Buk Hoi Pa
  Sammi Cheng Sau Man

 3 LIGHT YEARS AWAY
  Can : Guong Nin Yi Oi
  G.E.M. (Tang Chi Kei)

 2 THE 100TH ME
  Can : Dai Yut Bak Gor Ngor
  Joey Yung Cho Yi


 1 THE MARTIAN CAME
  Can : For Sing Yun Loi Gor
  Jacky Xie (Sit Ji Him)

No comments:

Post a Comment