Tuesday, March 14, 2017

[2017.03.15] FOR THE WEEK STARTING MARCH 11 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting March 11 2017


15 HARD TO COME BY
  Can : Lan Dut Yut Yu
  Phil Lam Yik Hong

14 C-3PO
  Hacken Lee Hak Kun

13 ONE DAY
  Can : Yau Sun Yut Tin
  Pakho Chau

12 CATCH ME WHEN I FALL
  Can : Mau Si Mau Hak
  Luhan (Luk Hom)

11 I DO
  Eason Chan Yik Shun

10 CITY FULL OF FIREWORK
  Can : Moon Sing Yin Fa
  Mao Amin (Mo Ah Mun), Jason Zhang Jie

 9 SONG OF PHOENIX
  Can : Si Mei Yun
  Jane Zhang Liangying

 8 ANGEL'S PAIN
  Can : Tin Si Ya Wui Sau Seung
  Men Envy Children (Siu Nam Hai Lok Tuen)

 7 THE MARTIAN CAME
  Can : For Sing Yun Loi Gor
  Jacky Xie (Sit Ji Him)

 6 I LOVE YOU FOR NOT BEING AFRAID
  Can : Ngor Jau Si Oi Nei Buk Hoi Pa
  Sammi Cheng Sau Man

 5 HEAVEN AND EARTH MAY CHANGE BUT LOVE DOES NOT
  Can : Tin Bin Dei Bin Ching But Bin
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 4 SONG ABOUT YOU
  Can : HO HO
  May Day

 3 UNBREAKABLE LOVE
  Can : Oi Joi Sun Bin
  Eric Chou (Chow Hing Jit)

 2 THE 100TH ME
  Can : Dai Yut Bak Gor Ngor
  Joey Yung Cho Yi


 1 LIGHT YEARS AWAY
  Can : Guong Nin Yi Oi
  G.E.M. (Tang Chi Kei)

No comments:

Post a Comment