Tuesday, July 20, 2021

[2021.07.21] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, JULY 17 2021

For the week starting Saturday, July 17 2021 (Week 29)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 CIAO
  RubberBand

  4 IT'S OK TO BE SAD
  Janice Vidal (Wai Lan)

  3 FEMINITY
  Can : Siu Siu Nui Yun
  Twins

  2 FIRST TEAR LAST SALUTE
  Can : Sin Hook Wai Gaing
  Joyce Cheng Yun Yi


  1 I USE EYE DROP IN LAU FAU SHAN.jpg
  Can : Ngor Joi Lau Fau San Dik Ngan Shui.jpg
  Serrini


TVB JADE SOLID GOLD


  5 FIGHT FOR GOLD
  Can : Duet Gum
  AGA/Gin Lee/Janice Vidal (Wai Lan)/JW/Vincy Chan (Wing Yi)/Pakho Chau/Star Academy

  4 I AM NOT CUPID
  Can : Ngor Buk Si Yau Bei Tat
  Mike Tsang Bei Tat

  3 SILENT WAVE
  Can : Mo Sing Long
  Cath Wong Yin

  2 V
  Can : Goo Duk
  Vincy Chan (Wing Yi)


  1 I WISH
  Jace Chan Hoi Wing


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 FEMINITY
  Can : Siu Siu Nui Yun
  Twins

  4 A DAY OF MISTAKE
  Can : Chor Dik Yut Yut
  Jinny Ng Yeuk Hei

  3 HOW ARE YOU
  Can : Nei Ho Ma
  Charmaine Fong Ho Man

  2 BOSS
  MIRROR


  1 V
  Can : Goo Duk
  Vincy Chan (Wing Yi)


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


 5 BOSS
  MIRROR

 4 CIAO
  RubberBand

 3 MIDNIGHT ROMANCE
  Can : Sum Yeh Long Man
  Gigi Cheung Man Chi

  2 UNCLE
  Jan Lamb Hoi Fung


  1 I WISH
  Jace Chan Hoi Wing


RTHK CHINESE POP CHART


  5 PURE WHITE
  Can : Shun Bak
  Jason Chan Pak Yu

  4 BOSS
  MIRROR

  3 ANOTHER LOVE SONG
  Can : Ching Gor Ji Hau
  Angela Hui Ching Wan

  2 A WOMAN FOR ALL SEASONS
  Can : Fu Nui Sun Ji 2021
  Karen Mok Man Wai


 1 INNO PER GLI SCONFITTI
  Can : Sing Ma Lei Lok Ji Sum
  Dear Jane

No comments:

Post a Comment