Tuesday, July 27, 2021

[2021.07.28] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, JULY 24 2021

For the week starting Saturday, July 24 2021 (Week 30)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 BOSS
  MIRROR

  4 UNABLE TO LEAVE
  Can : Lei But Hoi
  Kay Tse On Kay

  3 IT'S OK TO BE SAD
  Janice Vidal (Wai Lan)
https://youtu.be/sT8v1HV0hrU FEMINITY
  Can : Siu Siu Nui Yun
  Twins

  2 INNO PER GLI SCONFITTI
  Can : Sing Ma Lei Lok Ji Sum
  Dear Jane


  1 FIRST TEAR LAST SALUTE
  Can : Sin Hook Wai Gaing
  Joyce Cheng Yun Yi
https://youtu.be/NwRPoas89Oo I USE EYE DROP IN LAU FAU SHAN.jpg
  Can : Ngor Joi Lau Fau San Dik Ngan Shui.jpg
  Serrini


TVB JADE SOLID GOLD


  5 RECOVERY
  Can : Hong Fook Kei
  Zaine Sze Hong Kiu

  4 FIGHT FOR GOLD
  Can : Duet Gum
  AGA/Gin Lee/Janice Vidal (Wai Lan)/JW/Vincy Chan (Wing Yi)/Pakho Chau/Stars Academy

  3 DON'T TRUST OTHERS
  Can : But Seung Shun Bit Yun
  Hana Kuk Chi Kiu

  2 I AM NOT CUPID
  Can : Ngor Buk Si Yau Bei Tat
  Mike Tsang Bei Tat


  1 V
  Can : Goo Duk
  Vincy Chan (Wing Yi)


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 NO TOMORROW
  Can : Moot Ming Yut Dik Hung Gui
  C AllStar

  4 FEMINITY
  Can : Siu Siu Nui Yun
  Twins

  3 DON'T TRUST OTHERS
  Can : But Seung Shun Bit Yun
  Hana Kuk Chi Kiu

  2 HOW ARE YOU
  Can : Nei Ho Ma
  Charmaine Fong Ho Man


  1 FIRST TEAR LAST SALUTE
  Can : Sin Hook Wai Gaing
  Joyce Cheng Yun Yi


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


 5 BOSS
  MIRROR

 4 MIDNIGHT ROMANCE
  Can : Sum Yeh Long Man
  Gigi Cheung Man Chi

 3 CIAO
  RubberBand

  2 HOW ARE YOU
  Can : Nei Ho Ma
  Charmaine Fong Ho Man


  1 FIRST TEAR LAST SALUTE
  Can : Sin Hook Wai Gaing
  Joyce Cheng Yun Yi


RTHK CHINESE POP CHART


  5 INNO PER GLI SCONFITTI
  Can : Sing Ma Lei Lok Ji Sum
  Dear Jane

  4 CIAO
  RubberBand

  3 UNABLE TO LEAVE
  Can : Lei But Hoi
  Kay Tse On Kay

  2 MONSTER (HEART BEAST VERSION)
  Can : Gwai Sau (Sum Sau Ban)
  Mischa Ip Hau Lam


 1 I AM NOT CUPID
  Can : Ngor Buk Si Yau Bei Tat
  Mike Tsang Bei Tat

No comments:

Post a Comment