Tuesday, April 28, 2015

[2015.04.29] FOR THE WEEK STARTING APRIL 25 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting April 25 2015

15 JUST LIKE FRIENDS
  Can : Jeung Pung Yau Yut Yeung
  Leo Ku Kui Ke

14 AFTER
  Can : Yi Hau
  Cheryl Lee (Lee Yun Yi)

13 HIGH MOUNTAIN LOW VALLEY
  Can : Go San Dai Guk
  Sammi Cheng Sau Man

12 BEAUTIFUL TIME
  Can : Mei Ho Dik Si Guong
  Jinny Ng Yeuk Hei

11 ALL THAT I'VE LOVED
  Can : Na Seh Oi Gor Dik Si
  Michael Wong (Kong Leung)

10 THE ROAD HOME
  Can : Wui Ga Dik Lo
  Andy Lau Tak Wa

 9 NO SINCERITY NO LOVE
  Can : Mo Sing Muk Oi
  831

 8 ROOF OF THE WORLD
  Can : Dai Sam Gan
  Xu Wei (Hui Ngai)

 7 HAVE YOU SLIMMED ENOUGH?
  Can : Nei Sau Gau Liu Ma?
  Joyce Cheng Yun Yi

 6 CRACKED HEART
  Can : Lit Sum
  Wang Leehom (Wong Lik Won)

 5 DEPARTURES
  Can : But San, But Gein
  Karen Mok Man Wai

 4 FREAK SHOW
  Can : Gwai Toi Sau
  Amit (A-Mei)

 3 HAND WRITTEN PAST
  Can : Sau Seh Dik Chung Chin
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 2 YOU ARE MY JUPITER
  Can : Nei Si Ngor Dik Sing Kau
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)


 1 LONG DISTANCE
  Can : Dor Yuen Doh Yiu Joi Yut Hei
  G.E.M. (Tang Chi Kei)

No comments:

Post a Comment