Tuesday, April 18, 2017

[2017.04.19] FOR THE WEEK STARTING APRIL 15 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting April 15 2017


15 DREAM OF THE ARCHITECT
  Can : Gein Jook Si Dik Mung Seung
  Jin Zhiwen

14 THIS IS LOVE
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

13 SONG OF PHOENIX
  Can : Si Mei Yun
  Jane Zhang Liangying

12 THE BEST OF TIMES
  Can : Jui Ho Si Guong
  Joey Yung Cho Yi

11 EARTH PEOPLE WAKE UP
  Can : Dei Kau Yun Sing Loi Ba
  Alan Tam Wing Lun, Sun Nan

10 LOVE PASSING BY
  Can : Din Tai
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 9 HOW MANY TOMORROWS
  Can : Ming Tin Hor Kei Dor
  Alan Tam Wing Lun, Eason Chan Yik Shun

 8 DON'T GO FAR
  Can : Bin Jau Yuen Liu
  The Freshmen

 7 CHENGDU
  Can : Sing Doh
  Zhao Lei

 6 ONE STEP CLOSER
  Can : Jung Yu Ngor Moon
  Pakho Chau featurng Yoyo Sham

 5 DYNAMITE
  Can : Ja Yeuk
  Power Station

 4 HEAVEN AND EARTH MAY CHANGE BUT LOVE DOES NOT
  Can : Tin Bin Dei Bin Ching But Bin
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 3 THREE LIVES
  Can : Sam Sun Sam Sai
  Jason Zhang Jie (Cheung Kit)

 2 COLD COLD
  Can : Leung Leung
  Aska Yang, Zhang Bichen


 1 EIGHTEEN
  Can : Sup Bak
  Coco Lee Man

No comments:

Post a Comment