Tuesday, December 28, 2021

[2021.12.29] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, DECEMBER 25 2021

For the week starting Saturday, December 25 2021 (Week 52)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 HYPERROMANTIC
  Can : Gaing Long Man Chiu Wan Hing
  Gareth T.

  4 PILLOW TALK
  Can : Gei Yik Min
  MC Cheung Tin Fu

  3 ALL IN ONE
  MIRROR

  2 BLACK MIRROR
  MC $OHO and KidNey


  1 SORRY
  Can : Yut Bo Yut Fui Gor
  Jay Fung Won Him


TVB JADE SOLID GOLD


  5 HAVE TO REMEMBER FOR TODAY
  Can : Yiu Wai Gum Yut Wui Yik
  After Class

  4 ANSWER
  Can : Gai Dap
  Phil Lam Yik Hon

  3 LOVE IS FLAWED BEAUTY
  Can : Oi Si Dai Jung Kuet Hum Dik Mei
  Hubert Wu Hung Kwan, Gigi Yim Ming Hei

  2 I AM KING
  Can : Ngor Si Wong
  James Ng Yip Kwan


  1 SO, THIS IS LOVE
  Can : Yuen Loi Tam Luen Oi Si Jeh Mor Yut Wui Si
  Chantel Yiu Cheuk Fei


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 CIRCLE GAME
  Can : Ji Bak Dik Yung Hei
  Eman Lam Yi Man

  4 EVERYTHING THAT CAN POSSIBLY HAPPEN AFTER LEAVING THE DOOR
  Can : Yut Chai Chook Moon Ji Hau Hor Nung Fat Sun Dik Si
  Gabriel Harrison (Hoi Chun Kit)

  3 DIVING
  Can : Chum Yeuk
  Vincy Chan (Wing Yi)

  2 ALL IN ONE
  MIRROR


  1 ON MY WAY
  Hins Cheung King Hin


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


 5 ON MY WAY
  Hins Cheung King Hin

  4 CHRISTMAS CROSS STEP
  Can : Sing Dan Sup Ji Bo
  Sit Chun Ning/ Jan Curious

  3 HYPERROMANTIC
  Can : Gaing Long Man Chiu Wan Hing
  Gareth T.


  2 LONELY WINTER
  Can : Dong Yut Jik Mok Hau
  Jay Fung Wing Him


  1 ARROGANCE OF THE UNWORLDLY
  Can : Mei Gein Gor Sai Min Dik Jiu Jik
  Kay Tse On Kay


RTHK CHINESE POP CHART


  5 ON MY WAY
  Hins Cheung King Hin

  4 DIVING
  Can : Chum Yeuk
  Vincy Chan (Wing Yi)

  3 THE AUTOBIOGRAPHY OF AN ORDINARY PERSON
  Can : Ping Fan Yun Dik Ji Juen
  One Promise

  2 TO MY FUTURE SELF
  Can : Ji Mei Loi Dik Ngor
  Feanna Wong Suk Man


 1 PLAYING THE TU PIPA ONCE AGAIN
  Can : Yau Tan Hei Sum Oi Dik Toh Pei Pa
  Andy Lau Tak Wa

No comments:

Post a Comment