Tuesday, September 6, 2022

[2022.09.07] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, SEPTEMBER 3 2022

For the week starting Saturday, September 3 2022 (Week 36)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 LOVE LIKE A SAINT
  Can : Sing Yun Mo Sik
  Pandora

  4 THE CREATOR'S SHOWER
  Can : Chong Jok Jeh Dik Pai Dui
  On Chan Kin On

  3 DISTANCE
  Ian Chan Cheuk Yin

  2 SONG FOR THE ABSENTEES
  Can : Cup Kuet Jik Dik Yun Cheung Gor
  Jay Fung Won Fung


  1 THE SPARK
  Can : Sim Lim
  per se
https://youtu.be/7c65bLMVg-YTVB JADE SOLID GOLD


  5 DON'T HUNG UP
  Can : Bo Chi Tung Wa Don't Hang Up
  Fred Cheung Chi Fung

  4 MY1STCAR
  Zaine Sze Hong Kiu

  3 FLAME
  Can : Yik
  Gigi Yim Ming Hei

  2 #BFF
  Chantel Yiu Cheuk Fei


  1 A GENTLEMAN'S GUIDE TO OLD-FASHIONED DATING
  Can : Lo Pai Yeuk Wui Ji Bit Yiu
  MC Cheung Tin Fu


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 REFUSE TO CARE
  Can : Jeh Juen Guan Sum
  Kochun Tse

  4 OFF/ON
  COLLAR

  3 WHO INVENTED ENCORE
  Can : Bin Gor Fat Ming Liu ENCORE
  Terence Lam Ka Him

  2 THE ODYSSEY OF FREYA
  Can : Yun Gan Ying Ling
  Mischa Ip Hau Lam


  1 THE GREATEST WORK OF ART
  Can : Jui Wai Dai Dik Jok Bun
  Jay Chou (Chow Kit Lun)


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 JUST YOU AND ME
  Can : Guan Yu Chin Min
  Gigi Cheung Man Chi

  4 18 1/2
  Can : 18 Bo Boon
  Vincy Chan (Wing Yi)

  3 UNDERWORLD
  Can : Ha Lau Seh Wui
  Panther Chan Lui

  2 TOMORROW OF TOMORROW
  Can : Ming Yut Ji Ming Yut
  ANSONBEAN/Winka


  1 OFF/ON
  COLLAR


RTHK CHINESE POP CHART


  5 DISTANCING
  Can : Doh Liu Na Lui Jau Dui Ba
  Cloud Wan Ho Ying

  4 A GENTLEMAN'S GUIDE TO OLD-FASHIONED DATING
  Can : Lo Pai Yeuk Wui Ji Bit Yiu
  MC Cheung Tin Fu

  3 CRUSHED AND SHATTERED
  Can : Fun Sun Shui Gwut
  Ben Chiu Cheung Sing

  2 MY1STCAR
  Zaine Sze Hong Kiu


 1 LITTLE BOY
  Can : Ba Ba Ho Yeh Little Boy
  Alan Po Chi Lun

No comments:

Post a Comment