Tuesday, November 15, 2011

[2011.11.16] SATURDAY, NOVEMBER 12 2011

GLOBAL CHINESE SONG CHART

For Saturday, November 12 2011

15 WHERE WAS LOVE LOST?
  Can : Oi Ching Diu Joi Na Lui?
  Jing Boran

14 GOOD FRIEND IS JUST A FRIEND
  Can : Ho Pung Yau, Ji Si Pung Yau
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)
http://youtu.be/RhvQkDj4ic0

13 THE LIMIT OF HAPPINESS
  Can : Hung Fook Ngat Doh
  Soda Green

12 STOP THE TIME
  Hins Cheung King Hin
http://youtu.be/anaVsuXm8fM

11 Do You STILL LOVE ME?
  Can : Nei Oi Ngor Ma
  Wu Jia Hui (Ng Ka Fai)

10 ONLY TALK HEART NOT GREEDY
  Can : Ji Tam Sum But Tam Sum
  Allen Su (So Sing)
http://youtu.be/P1u8YP0TsPw

 9 FIRE POWER TO THE MAX
  Can : For Lik Chuen Hoi
  Wang Leehom (Wong Lik Won)

 8 KONGMING LANTERN
  Can : Hung Ming Dung
  Hacken Lee Hak Yun
http://youtu.be/Hl2k8XAfHyA

 7 THOSE YEARS
  Can : Na Seh Nin
  Hu Xia

 6 A FLOWER AND A THOUSAND TREES
  Can : Fa Chin Shu
  Joey Yung Cho Yi
http://youtu.be/7opy2YZacZY

 5 DIDN'T YOU SAY
  Can : Nei But Si Shuet
  Natasha Na Ying

 4 SUPPORTING ROLE
  Can : Pui Gok
  Joyce Cheng Yun Yi

 3  SEE THROUGH
  Can : Hong Chuen
  Eason Chan Yik Shun

 2 STILL WANT HAPPINESS
  Can : Wan Si Yiu Hung Fuk
  Hebe


 1 SHADOW PLAY
  Can : Pei Ying Hei
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

No comments:

Post a Comment