Tuesday, November 29, 2011

[2011.11.30] SATURDAY, NOVEMBER 26 2011

GLOBAL CHINESE SONG CHART

For Saturday, November 26 2011

15 SEXY BODY
  Boy'Z

14 STILL WANT HAPPINESS
  Can : Wan Si Yiu Hung Fuk
  Hebe

13 Do You STILL LOVE ME?
  Can : Nei Oi Ngor Ma
  Wu Jia Hui (Ng Ka Fai)

12 GOOD FRIEND IS JUST A FRIEND
  Can : Ho Pung Yau, Ji Si Pung Yau
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)
http://youtu.be/RhvQkDj4ic0

11 FIRE POWER TO THE MAX
  Can : For Lik Chuen Hoi
  Wang Leehom (Wong Lik Won)

10 SUPPORTING ROLE
  Can : Pui Gok
  Joyce Cheng Yun Yi

 9 PARIS STRAWBERRY
  Can : Ba Lai Cho Mui
  Valen Hsu (Hui Yu Wan)

 8 A FLOWER AND A THOUSAND TREES
  Can : Fa Chin Shu
  Joey Yung Cho Yi
http://youtu.be/7opy2YZacZY

 7 SHADOW PLAY
  Can : Pei Ying Hei
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 6 LET'S NOT FALL IN LOVE AGAIN
  Can : Bit Joi Gaing Dung Oi Ching
  Nicholas Teo (Cheung Tung Lung)

 5 SO WHAT
  Can : Na Yau Jum Yeung
  Natasha Na Ying
http://youtu.be/8--E_i4vGio

 4 THOSE YEARS
  Can : Na Seh Nin
  Hu Xia

 3 ON THE ROAD HOME
  Can : Wui Ga Lo Seung
  Penny Tai (Dai Pui Nei)

 2 THE LIMIT OF HAPPINESS
  Can : Hung Fook Ngat Doh
  Soda Green

 1 SEE THROUGH
  Can : Hong Chuen
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment