Tuesday, August 7, 2018

[2018.08.08] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 4 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 4 2018


15 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

14 NEWLY WRITTEN OLD SONG
  Can : Sun Sei Dik Gau Gor
  Jonathan Lee Chung Sing

13 PSEUDO ART OF BEING A WIFE
  Can : Yun Chai Dik Ngai Shook
  Kay Tse On Kay

12 PROUD RED DUST
  Can : Ngo Hung Chun
  Azora Chin (Yau Cheung Ching)

11 I DON'T LOVE U, I DON'T HATE U, I DON'T...
  Can : Oi But Dut Hung But Dut Sei But Dut
  Tiger Hu (Wu Yin Bun)

10 INFINITELY BIG
  Can : Mo Han Dai
  Jason Chan Pak Yu

 9 ONLY WANT ORDINARY
  Can : Ji Yiu Ping Fan
  Zhang Jie, Diamond Zhang Bichen

 8 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

 7 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 6 TIAN DI
  Lit : Heaven Earth
  Kris Wu (Ng Yik Fan)

 5 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 4 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

 3 AM I ME
  Can : Jim Jim
  Eason Chan Yik Shun

 2 QUARRELSOME LOVERS
  Can : Wong Pai Yuen Ga
  Li Ronghao


 1 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)

No comments:

Post a Comment