Tuesday, August 28, 2018

[2018.08.29] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 25 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 18 2018


15 I DON'T LOVE U, I DON'T HATE U, I DON'T...
  Can : Oi But Dut Hung But Dut Sei But Dut
  Tiger Hu (Wu Yin Bun)

14 REBORN
  Can : Gai Ma Yau Hei
  Chen Linong (Chen Lap Nung)

13 MEETING YOU OF TOMORROW
  Can : Yu Gein Ming Tin Dik Nei
  Sophia Huang (Wong Yi Shan)

12 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

11 MOTHER OF ROCK AND ROLL
  Can : Yiu Gwun ji Mo
  Miriam Yeung Chin Wa

10 DESERT ISLAND
  Can : Mo Yun Doh
  Bibi Zhou Bichang

 9 RECKLESS
  Can : Si Mo Gei Dan
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 8 MISUNDERSTAND
  Can : Ng Wui
  ZTao (Huang Zitao)

 7 ONLY WANT ORDINARY
  Can : Ji Yiu Ping Fan
  Zhang Jie, Diamond Zhang Bichen

 6 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

 5 UNICORN
  Lil Ghost (Siu Gwai)

 4 PSEUDO ART OF BEING A WIFE
  Can : Yun Chai Dik Ngai Shook
  Kay Tse On Kay

 3 SCIENCE OF THE HEART
  Can : Sum Ji For Hok
  Joey Yung Cho Yi

 2 AM I ME
  Can : Jim Jim
  Eason Chan Yik Shun


 1 QUARRELSOME LOVERS
  Can : Wong Pai Yuen Ga
  Li Ronghao

No comments:

Post a Comment