Tuesday, August 21, 2018

[2018.08.22] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 18 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 18 2018


15 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

14 REBORN
  Can : Gai Ma Yau Hei
  Chen Linong (Chen Lap Nung)

13 MEETING YOUR OF TOMORROW
  Can : Yu Gein Ming Tin Dik Nei
  Sophia Huang (Wong Yi Shan)

12 BOUNDLESS UNIVERSE
  Can : Dai Chin Sai Gai
  Vae Xu Song

11 PSEUDO ART OF BEING A WIFE
  Can : Yun Chai Dik Ngai Shook
  Kay Tse On Kay

10 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

 9 PROUD RED DUST
  Can : Ngo Hung Chun
 Azora Chin (Yau Cheung Ching)

 8 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

 7 I DON'T LOVE U, I DON'T HATE U, I DON'T...
  Can : Oi But Dut Hung But Dut Sei But Dut
  Tiger Hu (Wu Yin Bun)

 6 ONLY WANT ORDINARY
  Can : Ji Yiu Ping Fan
  Zhang Jie, Diamond Zhang Bichen

 5 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)

 4 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 3 SCIENCE OF THE HEART
  Can : Sum Ji For Hok
  Joey Yung Cho Yi

 2 QUARRELSOME LOVERS
  Can : Wong Pai Yuen Ga
  Li Ronghao


 1 AM I ME
  Can : Jim Jim
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment