Tuesday, August 14, 2018

[2018.08.15] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 11 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 11 2018


15 NEWLY WRITTEN OLD SONG
  Can : Sun Sei Dik Gau Gor
  Jonathan Lee Chung Sing

14 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

13 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

12 LOVE HURTS
  Can : Oi Gor Nei Dor Gau Jau Yau Dor Tung
  Xiao Bing Chih (Siu Bing Chi)

11 QUARRELSOME LOVERS
  Can : Wong Pai Yuen Ga
  Li Ronghao

10 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

 9 I DON'T LOVE U, I DON'T HATE U, I DON'T...
  Can : Oi But Dut Hung But Dut Sei But Dut
  Tiger Hu (Wu Yin Bun)

 8 REBORN
  Can : Gai Ma Yau Hei
  Chen Linong (Chen Lap Nung)

 7 ONLY WANT ORDINARY
  Can : Ji Yiu Ping Fan
  Zhang Jie, Diamond Zhang Bichen

 6 SCIENCE OF THE HEART
  Can : Sum Ji For Hok
  Joey Yung Cho Yi

 5 PSEUDO ART OF BEING A WIFE
  Can : Yun Chai Dik Ngai Shook
  Kay Tse On Kay

 4 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 3 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)

 2 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)


 1 AM I ME
  Can : Jim Jim
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment