Tuesday, November 20, 2018

[2018.11.21] FOR THE WEEK STARTING NOVEMBER 17 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting November 17 2018


15 ORDINARY PEOPLE HERO SONG
  Can : Fan Yun Ying Hung Gor
  Tengger

14 I AM YOURS
  Can : Ngor Si Nei Dik
  Leo Chen Linong

13 BETRAYED YOUTH
  Can : Wai Bui Dik Ching Chun
  Joker Xue (Sit Ji Him)

12 STAY OPEN
  ZTAO (Huang Zitao), Diplo & MO

11 TEACH ME TO KEEP LOVING LIKE THIS
  Can : Gau Ngor Jeh Mor Oi Ha Hui
  Andy Hui Chi On

10 THE BOY NAMED CROW
  Can : Hong Nga Siu Nin
  Hua Chenyu (Wa Sun Yu)

 9 DON'T CRY
  Can : Buk Hook
  Sunnee Yang Yunqing

 8 BAMBOO
  Jason Zhang (Cheung Kit)

 7 OH
  Can : Ai Ya
  Mo Buyi

 6 LONELY SPACE
  Can : Chuen Sai Gai Pui Ngor Suk Min
  Wang Sulong

 5 SERIOUS AS EVER
  Can : Ying Chun Yu Chor
  Jason Chan Pak Yu

 4 CAN BE AGAIN
  Can : Hor Yut Hor Joi
  Eason Chan Yik Shun

 3 IF I WERE YOUNG
  Can : Nin Siu Yau Wai
  Li Ronghao

 2 UNTIMELY RAIN
  Can : Buk Cup Yu
  Diamond Zhang Bichen


 1 TIME STOPPED
  Can : Si Gan Ting Liu
  Luhan

No comments:

Post a Comment