Tuesday, November 27, 2018

[2018.11.28] FOR THE WEEK STARTING NOVEMBER 24 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting November 24 2018


15 STAY OPEN
  ZTAO (Huang Zitao), Diplo & MO

14 DON'T CRY
  Can : Buk Hook
  Sunnee Yang Yunqing

13 YOU NEVER FORGET
  Can : Nei Chung Mei Mong Gei
  Reno Wang (Wong Jung Leung)

12 PEACE FOR YOUNG AND OLD
  Can : Lo Siu Ping On
  Pakho Chau

11 CAN BE AGAIN
  Can : Hor Yut Hor Joi
  Eason Chan Yik Shun

10 IF I WERE YOUNG
  Can : Nin Siu Yau Wai
  Li Ronghao

 9 BAMBOO
  Jason Zhang (Cheung Kit)

 8 OH
  Can : Ai Ya
  Mo Buyi

 7 THE BOY NAMED CROW
  Can : Hong Nga Siu Nin
  Hua Chenyu (Wa Sun Yu)

 6 LONELY SPACE
  Can : Chuen Sai Gai Pui Ngor Suk Min
  Wang Sulong

 5 BETRAYED YOUTH
  Can : Wai Bui Dik Ching Chun
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 4 TEACH ME TO KEEP LOVING LIKE THIS
  Can : Gau Ngor Jeh Mor Oi Ha Hui
  Andy Hui Chi On

 3 CLEAR SKY
  Can : Ching Hung
  Nicholas Tse Ting Fung

 2 UNTIMELY RAIN
  Can : Buk Cup Yu
  Diamond Zhang Bichen


 1 TIME STOPPED
  Can : Si Gan Ting Liu
  Luhan

No comments:

Post a Comment