Tuesday, January 8, 2019

[2019.01.09] FOR THE WEEK STARTING JANUARY 5 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting January 5 2019


15 WITH MONSTERS GROW UP IN A HURRY
  Can : Yu Gwai Mor Ngor Gup Yu Bin Dai Gor
  Hinry Lau Cheuk Hin

14 TEQUILA
  Can : Lung Sit Lan
  Eason Chan Yik Shun

13 WARM BLOODED
  Can : Hung Won Dung Muk
  Jackson Yee (Yi Yeung Chin Sai)

12 YOU NEVER FORGET
  Can : Nei Chung Mei Mong Gei
  Reno Wang (Wong Jung Leung)

11 PLUM FRAGRANT AS ALWAY
  Can : Wui Heung Yu Goo
  Mo Buyi (Mo Buk Yik), Zhou Shen (Chow Sum)

10 LIFE FROM NOW ON
  Can : Wong Hau Yu Sun
  Ma Liang

 9 DEJA VU
  Can : Gei Si Gum
  Feng Timo

 8 MULAN
  Chris Lee Yuchun

 7 UNTIMELY RAIN
  Can : Buk Cup Yu
  Diamond Zhang Bichen

 6 RULEBREAKER
  Can : Chong Sun Jeh
  Nine Percent

 5 SPACE CAPSULE
  Can : Tai Hung Chong
 Leo Ku Kui Ke

 4 THERE IS NO ME WTHOUT YOU
  Can : Moot Yau Nei Jau Moot Yau Ngor
  Matilda Tao (To Jing Ying)

 3 EAR
  Can : Yi Der
  Li Ronghao

 2 MY LOVE
  Andy Lau Tak Wa


 1 NAMANANA
  Can : Mung Buk Lok Yu Lum
  LAY (Zhang Yixing)

No comments:

Post a Comment