Tuesday, February 5, 2019

[2019.02.06] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 2 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 2 2019


15 NEW SPECIES
  Can : Sun Muk Jung
  Chris Lee Yuchun

14 VOGUE
  Can : Fung Mor
  Gin Lee Hung Ngai

13 GIRL
  Can : Nui Hai
  Air (Ngai Yit)

12 MOMENT
  Can : Si Hau
  Su Yunying (So Won Ying)

11 INNOCENCE
  Can : Bak Ji
  Alfred Hui Ting Hung

10 DEAR, THERE IS NO ONE HERE
  Can : Chun Oi Dik, Jeh Lui Moot Yau Yut Gor Yun
  Jackson Yee (Yi Yangqianxi)

 9 IF WINTER HAS NO FLOWER
  Can : Yeuk Yin Dong Tin Moot Yau Fa
  Andy Leung Chiu Fung

 8 SONG UNDER THE SHOWER
  Can : Fa Sa Ha Dik Gor
  Phil Lam Yik Hong

 7 ENDLESS LIGHT
  Can : Mo Jung Guong Mong
  Xu Wei

 6 IN YOUTH LOST CAFE
  Can : Joi Ching Chun Mai Suk Dik Ka Feh Guoon
  Cyndi Wang (Wong Sum Ling)

 5 WITH MONSTERS GROW UP IN A HURRY
  Can : Yu Gwai Mor Ngor Gup Yu Bin Dai Gor
  Hinry Lau Cheuk Hin

 4 KISS FOR THE WORLD
  Can : Ngor Yiu Cup Sai Gai Jui Yau Cheung Dik Sup Mun
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)

 3 RESURGENCE
  Can : Chun Gai
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 2 DO YOU DO YOU KNOW
  Can : Ji Fau Ji Fau
  Hu Xia, Yisa Yu (Yuk Hor Wai)


 1 UGLY BEAUTY
  Can : Gwai Mei Dik
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

No comments:

Post a Comment