Tuesday, September 18, 2012

[2012.09.19] SATURDAY, SEPTEMBER 15 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, September 15 2012

15 CAN LOVE NO MORE
  Can : Luen Mo Hor Luen
  Leo Ku Kui Kei

14 DO YOU DARE
  Can : Nei Gum But Gum
  LaLa Hsu (Tsui Gai Ying)

13 MESSING
  Can : Wu Nau
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)

12 SLOW AND EASY
  RubberBand

11 TODAY FINALLY GOING HOME ALONE
  Can : Gum Tin Jung Yu Yut Yun Wui Ga
  Gin Lee

10 THE GREAT ARTIST
  Can : Dai Ngai Shook Ga
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

 9 SEVERAL OF YOU
  Can : Gei Gor Nei
  Jacky Xue (Sit Ji Him)
http://youtu.be/qFjKx6BIKYE

 8 FORGOTTEN
  Can : Mong Liu
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 7 OH BOY
  G.E.M

 6 THE GENIUS AND THE DUST
  Can : Tin Choi Yu Chun Oi
  James Li Quan

 5 LIKE YOU
  Can : Jeung Nei
  Jiro Wang (Wong Dong Sing)

 4 LOVE REVEALS IN THE LONG RUN
  Can : Oi Gau Gein Yun Sum
  Jasmine Leong Jing Yu

 3 VIEWING FLOWERS IN THE MIST
  Can : Mo Lui Hong Fa
  Joey Yung Cho Yi

 2 HEARTBREAK IS NO BIG DEAL
  Can : Sut Luen Si Siu
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)


 1 DON'T WANT TO WAKE UP
  Can : But Seung Sing Loi
  Wilber Pan (Poon Wai Pak)

No comments:

Post a Comment