Tuesday, January 27, 2015

[2015.01.28] FOR THE WEEK STARTING JANUARY 24 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting January 24 2015

15 THE LIGHT OF TIME
  Can : Si Gan ji Guong
  On@C AllStar x Sammi Cheng Sau Man

14 I'M STILL MISSING YOU
  Can : Ngor Wan Seung Lim Nei
  Bii (But Shu Chun)

13 THE LIGHT OF TIME
  Can : Si Gan ji Guong
  On@C AllStar x Sammi Cheng Sau Man

12 I HAD YOU
  Can : Yau Gor Nei
  Tiger Anson Hu (Wu Yin Bun)

11 HIMALAYA
  Mei Sim (Won Mei Yam)

10 SONG OF COLD WAVE
  Can : Chong Long ji Gor
  Wang Feng

 9 20S 30S
  Can : Yi Sam Sup
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

 8 YOUR LEGEND
  Can : Jeung Kwun Ling
  May Day

 7 DROP OF WATER
  Can : Dim Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 6 GUILT
  A-Lin

 5 WHAT KIND OF MAN
  Can : Suen Sup Mor Nam Yun
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 4 YOU SAID IT
  Can : Nei Suet Dik
  Jacky Cheung Hok Yau

 3 WATCH ME NOW
  Can : Hong Ngor Dik
  Selina Jen (Yam Ka Huen)

 2 BRAVE NEW WORLD
  Can : Sun Dei Kau
  JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 THE THIRD PERSON AND I
  Can : Dai Sam Yun Ching
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

No comments:

Post a Comment