Tuesday, April 19, 2016

[2016.04.20] FOR THE WEEK STARTING APRIL 16 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting April 16 2016


15 WITH YOU AT HOME
  Can : Yau Nei Joi Ga
  Orange Tan (Chen Wai Tim)

14 AVAILABLE
  Can : Ngor Ho Duk Han
  Joey Yung Cho Yi

13 LEFT HEART MATTER
  Can : Jor Sum Si
  Hanz Guo (Kwok Man Hong)

12 HOW HAVE YOU BEEN
  Can : Bit Loi Mo Yeung
  Zhang Lei

11 HILLWOOD ROAD
  Can : Shan Lam Doh
  Kay Tse On Kay

10 BE MY OWN FRIEND
  Can : Dong Ngor Dik Ho Pung Yau
  Della Ding Dong

 9 MAKE IT BIG
  Jane Zhang Liangying

 8 EMOJI
  Twins

 7 FINALLY, BUT...
  Can : Ho But Yung Yi
  BingHam Yeh (Yip Bing Hung)

 6 DEAR CHILDREN
  Can : Chun Oi Dik Siu Hai
  Jeffrey Chang (Cheung Shun Jit)

 5 A PAIR OF HANDS
  Can : Yut Seung Sau
  Phil Lam Yik Hong

 4 INTIMATE
  Can : Chun Yit
  Stephanie Cheng Yung

 3 SINGLE
  Can : Yut Gor Yun
  William Wei (Wai Lai On)

 2 A FRIEND
  Can : Ngor Moon Si Pung Yau
  Gary Chaw (Cho Gat)


 1 LIGHT
  Can : Dung Guong
  Eli Hsieh (Tse Ting Yin)

No comments:

Post a Comment