Tuesday, October 16, 2012

[2012.10.17] SATURDAY, OCTOBER 13 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, October 13 2012

15 ATYPICAL FAIRY TALE
  Can : Gat Lam Tung Wa
  Laure Shang Wenjie

14 STUBBORN STONE NODS
  Can : Wan Shek Dim Tau
  Raymond Lam Fung

13 VIEWING FLOWERS IN THE MIST
  Can : Mo Lui Hong Fa
  Joey Yung Cho Yi

12 EVERYDAY THINK ABOUT YOU
  Can : Tin Tin Seung Nei
  Cheer Chen Yi Jing

11 TEMPORARY BF
  Can : Jap Si Dik Nam Pung
  Yen-J (Yim Jeuk)

10 SOMEONE IS WAITING FOR ME
  Can : Yau Yun Joi Dun Ngor
  William Wei (Wai Lai On)

 9 HEARTBREAK IS NO BIG DEAL
  Can : Sut Luen Si Siu
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)
http://youtu.be/TgTwvE-XHB4

 8 ONE CHANCE
  Jason Zhang Jie

 7 DON'T WANT TO WAKE UP
  Can : But Seung Sing Loi
  Wilber Pan (Poon Wai Pak)

 6 LIFE AFTER DISASTER
  Can : Gip Hau Yu Sun
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

 5 OCCASINOAL SHOWERS
  Can : Au Jun Yu
  Jasmine Leong Jing Yu

 4 BURNING LIFE
  Can : Chi For Nin Wa
  Chris Lee Yuchun

 3 END
  Can : Yuen
  Eason Chan Yik Shun

 2 THOUSAND ORIGAMI CRANE
  Can : Chin Ji Hok
  Khalil Fong Datong


 1 FORGOTTEN
  Can : Mong Liu
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

No comments:

Post a Comment