Tuesday, October 23, 2012

[2012.10.24] SATURDAY, OCTOBER 20 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, October 20 2012

15 NOT TOO NICE
  Can : But Tai Gwai
  Gary Chaw (Cho Gat)

14 WHY
  Can : Wai Sup Mor
  Charlene Choi Cheuk Yin

13 SOMEONE IS WAITING FOR ME
  Can : Yau Yun Joi Dun Ngor
  William Wei (Wai Lai On)

12 STUBBORN STONE NODS
  Can : Wan Shek Dim Tau
  Raymond Lam Fung

11 EVERYDAY THINK ABOUT YOU
  Can : Tin Tin Seung Nei
  Cheer Chen Yi Jing

10 TEMPORARY BF
  Can : Jap Si Dik Nam Pung
  Yen-J (Yim Jeuk)

 9 END
  Can : Yuen
  Eason Chan Yik Shun
http://youtu.be/_Ucpmk6Vj4E

 8 LIFE AFTER DISASTER
  Can : Gip Hau Yu Sun
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

 7 VIEWING FLOWERS IN THE MIST
  Can : Mo Lui Hong Fa
  Joey Yung Cho Yi

 6 ONE CHANCE
  Jason Zhang Jie

 5 DON'T WANT TO WAKE UP
  Can : But Seung Sing Loi
  Wilber Pan (Poon Wai Pak)

 4 FORGOTTEN
  Can : Mong Liu
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 3 HEARTBREAK IS NO BIG DEAL
  Can : Sut Luen Si Siu
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 2 OCCASINOAL SHOWERS
  Can : Au Jun Yu
  Jasmine Leong Jing Yu


 1 THOUSAND ORIGAMI CRANE
  Can : Chin Ji Hok
  Khalil Fong Datong

No comments:

Post a Comment