Tuesday, October 30, 2012

[2012.10.31] SATURDAY, OCTOBER 27 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, October 27 2012

15 LIFE AFTER DISASTER
  Can : Gip Hau Yu Sun
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

14 WHY
  Can : Wai Sup Mor
  Charlene Choi Cheuk Yin

13 SONG OF THE TIMES
  Can : Guong Yum Dik Gor
  Dongshan Shaoye

12 UNICELLULAR
  Can : Dan Sai Bao
  Yen-J (Yim Jeuk)

11 OCCASINOAL SHOWERS
  Can : Au Jun Yu
  Jasmine Leong Jing Yu

10 SOMEONE IS WAITING FOR ME
  Can : Yau Yun Joi Dun Ngor
  William Wei (Wai Lai On)

 9 OLD IF NOT WILD
  Can : Joi But Fung Kong Ngor Moon Jau Lo Liu
  Chris Lee Yuchun
http://youtu.be/yIof25ZpWV4

 8 WHY
  Can : Wai Sup Mor
  Charlene Choi Cheuk Yin

 7 FORGOTTEN
  Can : Mong Liu
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 6 NOT TOO NICE
  Can : But Tai Gwai
  Gary Chaw (Cho Gat)

 5 THOUSAND ORIGAMI CRANE
  Can : Chin Ji Hok
  Khalil Fong Datong

 4 STUBBORN STONE NODS
  Can : Wan Shek Dim Tau
  Raymond Lam Fung

 3 INCREASE POWER
  Can : Ga Dai Lik Doh
  Joey Yung Cho Yi

 2 ADMIT
  Can : Sing Ying
  Qu Wanting


 1 HEARTBREAK IS NO BIG DEAL
  Can : Sut Luen Si Siu
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

No comments:

Post a Comment