Tuesday, November 13, 2012

[2012.11.14] SATURDAY, NOVEMBER 10 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, November 10 2012

15 SONG OF RIGHTEOUSNESS
  Can : Jing Hei Gor
  Edmond Leung Hong Man

14 VISIBLE WINGS
  Can : Yau Ying Dik Chi Pok
  Angela Chang (Cheung Siu Hom)

13 LIFE AFTER DISASTER
  Can : Gip Hau Yu Sun
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

12 SWIPE CARD
  Can : Look Card
  Eason Chan Yik Shun

11 WHY
  Can : Wai Sup Mor
  Charlene Choi Cheuk Yin

10 HEARTBREAK IS NO BIG DEAL
  Can : Sut Luen Si Siu
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 9 WANDERING POET
  Can : Ji Yun Man Bo
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)
http://youtu.be/o9FK1_i1TUs

 8 STUBBORN STONE NODS
  Can : Wan Shek Dim Tau
  Raymond Lam Fung

 7 WISHING FOR HAPPINESS
  Can : Seung Hung Fuk Dik Yun
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 6 THOUSAND ORIGAMI CRANE
  Can : Chin Ji Hok
  Khalil Fong Datong

 5 NOT TOO NICE
  Can : But Tai Gwai
  Gary Chaw (Cho Gat)

 4 HEAVY AUTUMN FLAVOR
  Can : Chau Yi Nung
  Jane Zhang Liangying

 3 THE MOMENT
  Can : Gei Lim Yut
  Aaron Yan (Yim Ah Lun)

 2 INCREASE POWER
  Can : Ga Dai Lik Doh
  Joey Yung Cho Yi


 1 ADMIT
  Can : Sing Ying
  Qu Wanting

No comments:

Post a Comment